شناسه خبر : 23228

اختصاصی چابک آنلاین؛

سودخالص هر سهم بیمه زندگی خاورمیانه به ۱۲۳ ریال رسید

سودخالص هر سهم بیمه زندگی خاورمیانه به 123 ریال رسید

سودخالص هر سهم شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در پایان اسفند سال گذشته به رقم ۱۲۳ ریال رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این رقم درمقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل این شرکت بیمه ای، 76 درصد کاهش را نشان می دهد.

شرکت بیمه زندگی خاورمیانه به تازگی صورت‌های حسابرسی نشده سال مالی 1400 خود را منتشرکرده است.

در این گزارش،سود خالص شرکت بیمه زندگی خاورمیانه درپایان اسفند 1400 با کاهشی 76 درصدی نسبت به سال قبل از آن به رقم ۲۷ میلیارد تومان رسیده است.

سود عملیاتی این شرکت هم  نسبت به سال قبل 76 درصد کاهش را به نمایش گذارده است.

محمد ابراهیم امین، سیدحسین سلیمی، سید احمد احمدی هاشمی، خسرو اسماعیل زاده و هادی برخوردار اعضای هیات مدیره شرکت بیمه زندگی خاورمیانه را تشکیل می دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای