شناسه خبر : 23217

اختصاصی چابک آنلاین؛

موجودی کالای شرکت ملی حفاری فاقد پوشش بیمه ای!

موجودی کالای شرکت ملی حفاری فاقد پوشش بیمه ای!

دارایی های ثابت و موجودی مواد و کالای شرکت ملی حفاری ایران در سال ۱۳۹۹ فاقد پوشش بیمه ای بوده است.

چابک آنلاین، موجودی مواد و کالای  شرکت ملی حفاری ایران در سال  99 رقمی معادل 691 میلیارد تومان  بوده که از هیچگونه پوشش بیمه ای برخوردار نبود!

ناگفته نماند که به جز سایر وسائل نقلیه، سایر دارایی های ثابت شرکت ملی حفاری ایران هم در سال مالی مذکور از پوشش بیمه ای برخوردار نبوده است.

 هیات وزیران در آیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تحلیل خطر تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

شرکت ملی حفاری ایران از جمله شرکت های دولتی است که در زمینه هایی همچون عملیات حفاری به منظور اکتشاف و توسعه بهره برداری از مخازن نفت،گاز، آب، ترمیم و تعمیر آنها فعالیت می کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای