شناسه خبر : 23040

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت ملی پست بخشی از دارایی های خود را بیمه نکرد!

شرکت ملی پست بخشی از دارایی های خود را بیمه نکرد!

گزارش ها نشان می دهد که بخشی از دارایی های شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به قیمت تمام شده ۱۱۹ میلیارد تومان در سال ۹۹ تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است.

چابک آنلاین، در این بین، البته دارایی های ثابت آسیب پذیر شرکت ملی پست شامل ساختمان، تاسیسات و وسایل نقلیه درسال مورد اشاره به بهای تمام شده 463 میلیارد تومان درمقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله تا مبلغ 1700 میلیارد تومان از پوشش بیمه برخوردار بوده است.

هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تجزیه و تحلیل خطر تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

گفته می شود که شرکت ملی پست درسال 99 حدود 1.5 میلیارد تومان  غرامت و خسارت از بابت بیمه خودروها از شرکت بیمه گر خود دریافت کرده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای