شناسه خبر : 22754

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به البرز رسید

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۲.۶۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۱.۳۸ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با کاهش ۴.۰۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کوثر بود که ۰.۰۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۲.۲۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۳.۲۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه معلم با افزایش ۰.۰۵ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۹ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۲ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای