شناسه خبر : 22533

اختصاصی چابک آنلاین؛

بسیاری از اموال دولتی فاقد پوشش بیمه ای هستند

بسیاری از اموال دولتی فاقد پوشش بیمه ای هستند

"رضا بیگدلی"، مدیربیمه‌های آتش سوزی شرکت بیمه رازی: شرکت های بیمه ای در تلاش هستند تا سهم خود را از بازار بیشتر کنند و بازار بیمه را توسعه دهند. صدور ابلاغ خرید بیمه نامه برای اموال دولتی فرصت خوبی برای شرکت های بیمه ای است. باید در طرف مقابل این الزام وجود داشته باشد اما این الزام به صورت کامل وجود ندارد و هنوز بسیاری از اموال دولتی فاقد پوشش بیمه ای هستند. تاسیس صندوق همگانی حوادث طبیعی ساختمان نشان دهنده این است که یک اهتمام وجود دارد اما در مورد چگونگی محاسبه حق بیمه و چگونگی اجرای آن یک ابهاماتی وجود دارد.

حجم ویدیو: 2.67M | مدت زمان ویدیو: 00:01:21
ارسال نظر

خدمات بیمه ای