شناسه خبر : 21923

اختصاصی چابک آنلاین؛

چابک آنلاین از همه امکانات برای خبر رسانی در صنعت بیمه استفاده می کند

چابک آنلاین از همه امکانات برای خبر رسانی در صنعت بیمه استفاده می کند

"علیرضا کسرائیان"، رئیس اداره کل نظارت بر بیمه‌های زندگی شرکت بیمه ایران: کاری که چابک آنلاین در صنعت بیمه شروع کرده این است که با دقت نظر درحیطه بیمه وارد شده و تخصصی به کارها نگاه می کند. چابک آنلاین زمینه را فراهم کرده که همه طرفین درگیر در بیمه حرف های خود را بیان کنندکه این اقدام باعث می شود که گفتگوها با یکدیگر انجام شده و یک طوفان فکری ایجاد شود. این رسانه، به همه جنبه های خبررسانی، تخصصی نگاه و سعی می کند از همه امکانات موجود در خبررسانی استفاده کند. چابک آنلاین جزء دو رسانه اول کشور در زمینه بیمه است و سعی می کند بی طرف به قضیه نگاه کند که این بی طرفی، بدون شک، شرط اول یک رسانه موفق است. مردم و مدیران به رسانه بی طرف اعتماد می کنند.

حجم ویدیو: 6.02M | مدت زمان ویدیو: 00:03:03
ارسال نظر

خدمات بیمه ای