شناسه خبر : 21642

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۵ شرکت بیمه در تالار شیشه ای سبز پوش شد

‌در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۳.۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۰.۰۹ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با کاهش ۳.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۲۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۴.۹۲ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۳.۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۰.۰۶ درصد رسید.

شرکت بیمه آرمان روز جاری را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه پارسیان در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۴ شرکت قرمزپوش و نماد ۵ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای