شناسه خبر : 20574

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به سامان رسید

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با کاهش ۲.۱۸درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه زندگی باران بود که ۰.۰۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۷۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۲۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۴.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با افزایش ۰.۱۱ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت‌های بیمه آرمان، زندگی خاورمیانه وکارآفرین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۶ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۵ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای