شناسه خبر : 20100

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی های تامین آتیه تدبیر سبز تا سقف ۲۰۲ میلیارد ریال بیمه است

دارایی های تامین آتیه تدبیر سبز تا سقف 202 میلیارد ریال بیمه است

شرکت گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز،گزارش کرده است که تا پایان شهریورماه سال جاری دارایی های ثابت گروه از پوشش بیمه ای کافی دربرابرخطرات احتمالی تا سقف ۲۰۲ میلیارد ریال برخوردار است.

به گزارش چابک آنلاین، شرکت گروه سرمایه گذاری تامین  آتیه تدبیر سبز  در عین حال گزارش کرده است که هزینه بیمه دارایی های این شرکت تا پایان شهریورماه سال جاری 137 میلیون ریال بوده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای