شناسه خبر : 19903

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی های گروه هتل های هما تا چه میزان از پوشش بیمه ای برخوردار است؟

دارایی های گروه هتل های هما تا چه میزان از پوشش بیمه ای برخوردار است؟

شرکت گروه هتل های هما، اعلام کرده که دارایی های ثابت این شرکت تا پایان سال گذشته تا ارزش ۹۲۷۴۵۰۰ میلیون ریال (۹۲۷ میلیارد تومان) در مقابل خطرات احتمالی ناشی ازحریق، سیل، صاعقه و غیره از پوشش بیمه ای برخوردار است.

به گزارش چابک آنلاین، این شرکت در گزارشی، هزینه سال گذشته بیمه دارایی ثابت مشهود خود را 196 میلیون ریال ذکرکرده است.

گزارش ها نشان می دهندکه مجموع دارایی های شرکت گروه هتل های هما در پایان سال گذشته حدود 2812786 میلیون ریال یعنی 281 میلیارد تومان بوده است.

شرکت سهامی گروه هتل های هما ازسال 1351 فعالیت خود را آغاز کرده وهتل همای تهران، هتل همای خیام مشهد، هتل همای احمد آباد مشهد، هتل همای شیراز و هتل همای بندر عباس ازمجموعه هتل های زیر مجموعه   گروه هتل های هما به شمار می روند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای