شناسه خبر : 20087

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت بیمه نیازمند ایجاد شرکت های جدید اتکایی است

صنعت بیمه نیازمند ایجاد شرکت های جدید اتکایی است

مدیرعامل شرکت بیمه امید، اظهارکرد: ایجاد و ادغام از وظایف رگولاتوراست وتا وقتی که بیمه مرکزی اعتقاد دارد که ظرفیت برای افزایش تعداد شرکت‌های بیمه‌ای وجود دارد، بحث ادغام برخی شرکتها منتفی است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "علی اکبراکرامی" درگفت وگو با چابک‌آنلاین، گفت: باید به این موضوع توجه کرد که سیاست بیمه مرکزی در دوسال گذشته این بوده که هرسال 3 تا 4 مجوز تاسیس شرکت بیمه ای می‌دهد یعنی احساس بیمه مرکزی این است که صنعت بیمه کشورهنوزازنظرتعداد شرکت‌های بیمه‌ای با کمبود مواجه است.

وی، با بیان اینکه تفکربیمه مرکزی اینگونه است که با تاسیس شرکت‌های جدید بیمه‌ای ریسک‌ها و خطرات پوشش کامل داده می‌شوند، افزود: از دیدگاه بیمه مرکزی تعداد شرکت‌های بیمه‌ای موجود کم است وباید زیاد شود، درصورتیکه به اعتقاد من نیازی به صدور مجوزهای جدید شرکت های بیمه‌ای نیست.

مدیرعامل شرکت بیمه امید، اذعان داشت که تا وقتی که بیمه مرکزی اعتقاد دارد که ظرفیت برای افزایش تعداد شرکت‌های بیمه‌ای وجود دارد پس بحث ادغام شرکت ها، خود به خود حذف می‌شود چون نهاد ناظرمعتقد است که ظرفیت کامل نیست یعنی آنقدر زمینه فعالیت وجود دارد که نیاز به تاسیس شرکت‌های جدید است.

اکرامی، معتقد است که ظرفیت بازار بیمه کشور تکمیل است و شرکت‌های بیمه‌ای موجود هم زیاد هستند و شاید تنها نیاز به تاسیس شرکت  اتکایی وجود داشته باشد که این نیازهم با تاسیس شرکت‌های تخصصی اتکایی برطرف خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بیمه امید، خاطرنشان کرد که ادغام شرکت‌های بیمه‌ای از وظایف نهاد ناظراست که مسئولیت این موضوع هم برعهده آن است و باید به این موضوع هم توجه شود.

اکرامی، با بیان اینکه ایجاد وادغام شرکت‌های بیمه‌ای و ایفای تعهدات از وظایف بیمه مرکزی است، گفت: قانون مشخص کرده که اگر یک شرکت بیمه ورشکست شود، بیمه مرکزی، بیمه ایران وصندوق تامین خسارت‌های بدنی باید به تناسب نسبت به پرداخت تعهدات آن شرکت ورشکسته اقدام کنند .

وی، تصریح کرد: چند شرکت هستند که درسالهای گذشته با زیان انباشته مواجه هستند که همین شرکت‌ها تغییرات مدیریتی هم داشتند ومتاسفانه نتوانستند خود را بازیابی کنند و هنوزهم در زیان انباشته هستند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای