شناسه خبر : 19567

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به دی رسید

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۱.۸۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه پارسیان بود که ۰.۲۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با کاهش ۱.۰۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت های بیمه حافظ و کارآفرین بود که ۰.۰۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۰.۵۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۳۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۲.۴۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۰۲ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۵ شرکت قرمزپوش و نماد ۶ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای