شناسه خبر : 18803

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به دانا رسید

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با کاهش ۲.۶۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۷۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۱.۶۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۴.۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۰.۳۱ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۲ شرکت قرمزپوش و ۱۹ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای