شناسه خبر : 18762

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با کاهش ۲.۴۲درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه تجارت نو بود که ۰.۰۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش  ۴.۱۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۱۶ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۴.۸۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۰.۱۶ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۴ شرکت قرمزپوش و ۱۸ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای