شناسه خبر : 18745

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۴.۲۸ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۴.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه زندگی خاورمیانه بود که ۰.۰۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش  ۳.۱۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۰۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۳.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه نوین با افزایش ۰.۳۹ درصد رسید.

شرکت بیمه آرمان امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

حجم خریدو فروش شرکت بیمه دانا در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۰ شرکت قرمزپوش و ۱۰ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای