شناسه خبر : 18718

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،  بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۱.۶۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نمادشرکت بیمه البرز با کاهش ۰.۰۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با کاهش درصد ۴.۵۶ اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۱۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش  ۳.۴۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۳۴ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۴.۸۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۰.۰۹ درصد رسید.

شرکت بیمه آرمان امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

حجم خریدو فروش شرکت بیمه ما در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۳ شرکت قرمزپوش و ۷ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای