شناسه خبر : 18669

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به دی رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به دی رسید

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۴.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نمادشرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۰.۳۹ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش درصد ۴.۹۷ اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه معلم بود که ۰.۱۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۳.۲۷ درصد اختصاص یافت.

شرکت های بیمه آرمان وحافظ امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۹ شرکت قرمزپوش و ۱ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای