شناسه خبر : 18637

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۴.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نمادشرکت بیمه ما با کاهش ۰.۷۹ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش درصد ۴.۵۶ اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۲۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۰۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۳.۵۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۶۱ درصد رسید.

شرکت بیمه آرمان امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۵ شرکت قرمزپوش و ۷ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای