شناسه خبر : 18594

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در آخرین روز کار هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،  بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۰.۱ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش درصد ۴.۹ اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه آرمان و سینا بود که ۰.۰۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۳.۱۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۰۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۱۴ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه ما در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۳ شرکت قرمزپوش و ۸ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای