شناسه خبر : 18571

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۱.۸۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به شرکت بیمه البرز با کاهش ۰.۳۱ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش درصد ۳.۸۹ اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که ۰.۰۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۴.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه سینا با افزایش ۱.۵۱ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه اتکایی امین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۸ شرکت قرمزپوش و ۴ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای