شناسه خبر : 18554

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۲.۶۷ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به شرکت بیمه البرز با کاهش ۰.۱۸ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با کاهش درصد ۴.۸۷ اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون بود که ۰.۰۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۰۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با افزایش ۲.۵۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه سینا با افزایش ۰.۰۶ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

شرکت بیمه حافظ امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۸ شرکت قرمزپوش و ۳ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای