شناسه خبر : 18514

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به اتکایی ایرانیان رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به اتکایی ایرانیان رسید

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به شرکت بیمه ما با کاهش ۱.۸۲ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش درصد ۴.۸۷ اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آرمان بود که ۰.۱۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۰.۳۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۰۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۴.۷۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۴۴ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۷ شرکت قرمزپوش و ۷ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای