شناسه خبر : 16379

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیت سهام بیمه به کوثر رسید

بیشترین رشد قیت سهام بیمه به کوثر رسید

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۱.۳۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا با کاهش ۰.۴۳ درصد بود.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با کاهش ۴.۵۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه معلم بود که ۰.۶۲ ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۲.۶۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه آسیا با افزایش ۰.۶ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه  کوثر با افزایش ۴.۵۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۲۱ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۰ شرکت قرمزپوش و ۱۱ شرکت سبزپوش شد.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای