شناسه خبر : 14249

اختصاصی چابک آنلاین؛

بستر کافی برای ذخیره اطلاعات زیاد صنعت بیمه وجود ندارد

بستر کافی برای ذخیره اطلاعات زیاد صنعت بیمه وجود ندارد

معاون فنی شرکت بیمه البرز با بیان اینکه فرآیند انتقال و چرخه دانش درون و برون سازمانی هیچگونه منع قانونی ندارد، افزود: اگر تبادل موردهای مطالعاتی بین سازمانی باشد خیلی بهتر است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"احمدصفرزاده" درگفت وگوبا چابک آنلاین، گفت: انتقال دانش بین ارکان مختلف شرکت واینکه فرآیندی تدوین شود و پرونده های شرکت به عنوان مورد مطالعاتی به اطلاع همه شعب و مدیران شرکت رسانده شود، منع قانونی ندارد.

وی محدودیت های نرم افزاری و سخت افزاری شرکت ها در حوزه آی تی را یکی از دلایل عدم اجرایی شدن این موضوع برشمرد و گفت: باید فضایی با قابلیت های بیشتر برای این موضوع تخصیص داده شود.

معاون فنی شرکت بیمه البرزخاطرنشان کرد که این امر در حال حاضر در شرکت بیمه البرز به صورت فیزیکی انجام می شود و موردهای مطالعاتی از پرونده های شرکت برای همکاران تبیین شده و فرستاده می شود.

صفرزاده با بیان اینکه باتوجه به حجم زیاد این پرونده ها بستر کافی برای ذخیره اطلاعات وجود ندارد، ادامه داد: تمامی شرکت های بیمه ای علاقه مند به انجام اینکارهستند و روی آن کار می کنند تا حداقل به صورت درون سازمانی اجرایی شود.

وی، گفت: این موضوع را که 20 درصد شبکه فروش در صنعت بیمه کارایی دارند نمی پذیرم.

معاون فنی شرکت بیمه البرزاذعان داشت که، شاید 20 درصد نمایندگان شرکت های بیمه ای بیشترین فعالیت را داشته باشند که با قانونی که می گوید همیشه 80 درصد حجم کار را 20 درصد آن مجموعه انجام می دهند تطابق دارد.

صفرزاده تصریح کرد: در حال حاضر 80 درصد کل پرتفوی شرکت های بیمه ای و 92 درصد بیمه نامه هایی که صادر می شود از طریق شبکه فروش جذب می شود و شبکه فروش هم متناسب با سیاست های هر شرکت عمل می کند.

وی ضمن بیان اینکه نباید از نماینده انتظار جذب بیمه نامه در حوزه نفت وگاز و بیمه نامه های مهندسی داشت، افزود: برخی از حوزه ها نیاز به تبحر و تخصص لازم دارند و نمایند فقط به کلیات موضوع آگاهی دارد.

معاون فنی شرکت بیمه البرز اظهارکرد: وقتی مذاکرات نماینده منجر به انعقاد قرارداد می شود با تیم تخصصی شرکت بیمه مربوطه جلسات تخصصی را برگزار کرده وبه سوالات بیمه گذار جواب خواهند داد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای