شناسه خبر : 13936

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

مدیر امور شعب و شبکه فروش شرکت بیمه البرز ارزیابی کردکه تبدیل شدن نمایندگان حقیقی به حقوقی آثار مثبت زیادی بر خدمات شرکت‌های بیمه‌ای خواهد داشت وتمایل بیمه گذاران به همکاری با نمایندگان حقوقی بیشتراز نمایندگان حقیقی است.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، "سعید حاجیان" در گفت و گو باچابک آنلاین درخصوص علت عدم تمایل تبدیل نمایندگان حقیقی به نمایندگان حقوقی، گفت: اولین مشکل این است که برخی از افراد اعتقاد چندانی  به کارگروهی نداشته و برای اینکار تمرین نکرده اند .

وی،مشکل دیگررا تشکیل پرونده های مالیاتی برای شرکت های حقوقی برشمرد و اظهارکرد:  نمایندگان حقیقی هم مالیات پرداخت می کنند ولی پرونده های مالیاتی که در غالب شرکت باشد  به راحتی قابل حل و فصل نیست و اگردچار مشکل شود موسسین شرکت ها را دچار چالش می کند.

حاجیان با اشاره به افزایش کارمزد نمایندگان حقوقی نسبت به حقیقی، گفت: نمایندگان حقوقی چندین مزیت نسبت به نمایندگان حقیقی دارند که می توان از افزایش مجوز صدور در تمامی رشته های بیمه ای و تاسیس دفتر فرعی در شهرهای مختلف به هر تعدادی که لازم باشد نام برد.

وی معتقد است که تبدیل نمایندگان حقیقی به حقوقی آثار مثبت زیادی بر خدمات شرکت های بیمه ای خواهد داشت وبرای  شرکت های بیمه ای کار کردن با نمایندگان حقوقی از بابت اینکه شخصیت حقوقی دارند خیلی راحت تر است.

مدیر امور شعب و شبکه فروش شرکت بیمه البرز تصریح کرد که به طور معمول نمایندگان حقوقی  توانایی فنی مناسب تری دارند زیرا از تجمیع چند کارشناس بیمه ای تشکیل شده اند و همین امر منجر به ارائه خدمات مناسب تری به بیمه گذاران می شود.

حاجیان اظهارکرد: این شرکت ها دارای کارشناسانی هستند که در زمینه صدوربیمه نامه ، ارزیابی و پرداخت خسارت اطلاعات مناسبی دارند و به همین واسطه اطلاعات خوبی را به بیمه گذاران ارائه می دهند و راهنمایی های خوبی می کنند.

وی با بیان اینکه نمایندگان حقیقی به دلیل اینکه آموزش کمی می بینند در این زمینه اندکی ضعیف هستند، گفت: نمایندگان حقیقی بیشتر به دنبال این هستند که سهمی از بازار را به خود اختصاص دهند.

مدیر امور شعب و شبکه فروش شرکت بیمه البرز خاطرنشان کرد که اعتماد و تمایل بیمه گذاران به نمایندگان حقوقی به دلیل  دارا بودن شخصیت حقوقی که تابع قانون تجارت است بیشتر خواهد بود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای