شناسه خبر : 18084

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان تویسرکان، با بیان اینکه هر سال شمار زیادی از گردو گاران به علت سقوط از این درخت مجروح می شوند، افزود: امسال سه نشست با اعضای اتاق بازرگانی، شرکت های بیمه گر و صنعتگران و سرمایه گذاران برای کاهش امار حوادث برگزار شد.

به گزارش چابک آنلاین، «مسعود اکبری» اضافه کرد: در حوزه بیمه سه شرکت بیمه گر در تویسرکان مستقر و به ازای بیمه هر گردوتکان به مدت یکماه ۷۰۰ هزار تومان دریافت می کنند اما میزان استقبال باغداران از بیمه کارگران برای گردوتکانی بسیار کم است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان تویسرکان افزود: میزان درآمد شرکت های بیمه گر از محل حق بیمه گردوتکان ها ۶۰۰ میلیون تومان است در حالیکه خسارت پرداختی در این خصوص حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای