شناسه خبر : 15906

اختصاصی چابک آنلاین؛

رییس هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو، اظهارکرد:درشرکت‌های بیمه‌ای ازگذشته تا اکنون خدمتی به نام بیمه عمر و سرمایه گذاری ارائه می‌شود که افراد، وجوهی را به صورت اقساطی یا نقدی به شرکت بیمه منتقل می کنند و درازای آن خدمت می‌گیرند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، احسان مرادی، در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت:در صورت بروز حادثه برای بیمه گذار، شرکت بیمه ای مبالغی را به آنها پرداخت می کند و از طرفی هم به صورت سالیانه وجوه بیمه نامه را سرمایه گذاری کرده و نرخی را به عنوان سود حاصل از سرمایه گذاری به آنها پرداخت می کند. 

وی،خاطرنشان کردکه برخی از شرکت های بیمه ای طرحی را اجرایی می کنند و این وجوه را در دو یا سه  صندوق سرمایه گذاری بر اساس ریسک پذیری بیمه گذار،تخصیص می دهند.

مرادی، با اشاره به مزایای این طرح، اظهارکرد: فرد می تواند نحوه سرمایه گذاری وجوه خود را به صورت روزانه در این صندوق سرمایه گذاری ملاحظه کند و همچنین این وجوه در خرید سهام مصرف می شود ودر رشد ونقد شوندگی بازار سرمایه کمک می کند.

وی اذعان داشت که پروژه های دیگری هم درحال حاضرمطرح شده و شرکت های بیمه ای می توانند بازدهی یکسری از دارایی های مالی از جمله سهام را برای سهامداران بیمه کنند.

رییس هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو، توضیح داد: شرکت های بیمه ای می توانند صندوقی را که ترکیبی از سهام بازار است معرفی کنند وسهام خریداری شده را با حداقل بازده 15 درصد برای  افرادی که واحدهای آن صندوق را خریداری می کنند  بیمه کنند.

مرادی، معتقد است که افراد با خیالی آسوده  به سرمایه گذاری در بازار سرمایه ترغیب می شوند و افراد حقیقی از یک حداقل بازدهی که معادل سرمایه گذاری در سپرده بانکی با کمی بالا یا پایین است اطمینان حاصل می کنند.

وی، با بیان اینکه شرکت های بیمه ای در این دوحوزه می توانند نقش خیلی خوبی ایفا کنند، گفت: هردوی این طرح ها می تواند اثرات مثبتی در صنعت بیمه داشته باشد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای