شناسه خبر : 15564

اختصاصی چابک آنلاین؛

انتشار اولین صورت مالی سال ۹۹ صنعت بیمه در نخستین ماه سال ۱۴۰۰ مربوط به کدام شرکت بیمه ای بود؟

چابک آنلاین، زهرا نامداری،  گزارش ها نشان می دهد که از بین 24 شرکت بیمه ای فعال در بازار سرمایه (به غیراز شرکت‌های بیمه اتکایی امین و ایرانیان که سال مالی آنها مربوط به پایان اسفندماه نیست)، سینا، اولین شرکت بیمه‌ای است که در فروردین ماه سالجاری،صورت‌های مالی منتهی به اسفندماه سال 99 خود را منتشر کرد.

تهیه و انتشار به موقع گزارش‌های مالی شرکتها،یکی از ویژگی‌های مهم حسابداری به شمار می آید.

شرکت‌هایی که عملکرد بهتری دارند به طور معمول اطلاعات خود را با سرعت بیشتری منتشر می کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای