شناسه خبر : 15442

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه آرمان، با بیان اینکه شرکت های تازه وارد در شرایطی وارد بازار بیمه شده اند که سود و زیان ناشی از فعالیت بیمه گری، حاشیه سود قابل قبولی در بازار ندارد، اظهارکرد: شرکت‌هایی تازه تاسیس بیشتر برنامه وبازدهی خودرا روی عملیات سرمایه گذاری متمرکز کرده اند.

چابک انلاین، بهاره تاجر باشی،"کامبیزپیکارجو" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: شرکت های بیمه ای که تازه وارد بازار می شوند به دلیل اینکه پرتفوی سنواتی و خسارت های معوق ندارند، حجم نقدینگی بیشتری برای اختصاص به بازار سرمایه یا هرنوع سرمایه گذاری پربازده دیگری دارند.

وی گفت: شرکت های بیمه ای که در سال های 80 تا 86 تاسیس شده اند در دوره ای وارد بازار شدند که حاشیه سود فعالیت بیمه گری دربازارخوب وقیمت ها تابع تعرفه بود ونرخ شکنی در بازار وجود نداشت و البته کخ تعداد شرکت های بیمه ای هم زیاد نبود.

وی با اشاره به فضای شبه انحصاری صنعت بیمه در دهه 80، گفت: در آن دوران عملیات بیمه گری خیلی خوب و سودآورتر بود در نتیجه تمرکز شرکت ها بر انجام عملیات بیمه گری بود.

این عضو هیات مدیره  شرکت بیمه آرمان، اذعان داشت که اگربه ترکیب و نوع سهامداری شرکت های بیمه ای که از سال 95 تاسیس شدند نگاه کنید متوجه می شوید که بیشتر طرح کسب و کار و تمرکز این شرکت ها بر عملیات سرمایه گذاری بوده است.

پیکارجو تصریح کرد: شرکت های تازه تاسیس، برنامه های خودرا به گونه ای طراحی کردند که بیشتر درسرمایه گذاری سود کنند و شاید یکی از دلایل توفیق شرکت های تازه وارد در سرمایه گذاری همین باشد.

وی بازارسهام را یکی از کارآمدترین محل های تحرک سرمایه یا سرمایه گذاری در انواع و اقسام شرکت های تولیدی اعم ازکالاهای فیزیکی یا خدماتی برشمرد و گفت: بازار سهام پایه اصلی توسعه فعالیت های اقتصادی هر کشوری است.

وی، خاطرنشان کردکه بازار سهام  گاهی در دوره های تجاری رونق و رکود قرار می گیرد، البته مدیران اقتصادی باید این دوره ها را به نحوی مدیریت کنند که دوران رونق بیشتر از دوران رکود باشد .

وی اظهار کرد: اگر بازار سهام با کاهش قیمتی مواجه می شود باید براساس کاهش ارزش یا کاهش اقدامات شرکتی باشد و اگر افزایش قیمت است به دورازعملیات سوداگرانه و براساس افزایش ارزش شرکت ها افزایش پیدا کند و کمترین میزان حباب را داشته باشد.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه آرمان، گفت: هیچ شرکتی نمی تواند بگوید که به بازار سهام فکر نمی کند زیرا عملی غیراقتصادی و غیر فنی است اما میزان حجم نقدینگی که تخصیص می دهد برای خرید سهام در بازار سهام کم و زیاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای