شناسه خبر : 15312

اختصاصی چابک آنلاین؛

"حمیدرضاامیرحسنخانی" سرپرست شرکت بیمه آرمان درگفت و گو با چابک آنلاین: شرکت‌ها هرچقدر بیشتر باشند رقابت بیشتر خواهد بود و آن ارائه خدمات است که شرکت‌ها رامتمایز می‌کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای