شناسه خبر : 15415

اختصاصی چابک آنلاین؛

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف و جوراب، با بیان اینکه ۲۰ درصد اعضای صنف متبوع وی، دارای بیمه نامه آتش سوزی هستند، افزود: نبود فرهنگ بیمه‌ای دربین افراد جامعه یکی از دلایل عدم استفاده ازاین نوع بیمه نامه است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "علی اصغربهبهانی" درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت:اعضای صنف متبوع وی از بیمه نامه هایی اختیاری چون  آتش سوزی و عمراستفاده می کنند و در حال حاضر حدود 20 درصد از اعضای اتحادیه بیمه نامه آتش سوزی دارند.

وی،اذعان داشت که دلیل عدم استقبال افراد از بیمه نامه های اختیاری همچون آتش سوزی نبود فرهنگ بیمه ای است که به بیمه به عنوان هزینه نگاه می کنند.

بهبهانی گفت که اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف و جوراب، تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قراردارند و از عملکرد شرکت های بیمه ای در این حوزه رضایت دارند.

وی،تعداد اعضای اتحادیه متبوع خودرا 4 هزارنفربرشمرد و گفت: حدود 2 هزار نفر از بیمه نامه تکمیل درمان استفاده می کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای