شناسه خبر : 15399

اختصاصی چابک آنلاین؛

رییس انجمن ملی خرمای ایران، با بیان اینکه، شاید نزدیک به ۵۰ درصد از باغات خرما تحت پوشش بیمه هستند، مدعی شد: بیمه باغات خرما چندان واقعی نیست و هر ساله این بیمه نامه، فرمایشی اجرا می‌شود.

چابک انلاین، بهاره تاجر باشی،"محسن رشید فرخی" درگفت و گو باچابک آنلاین، گفت: دربخش بیمه محصولات کشاورزی و به طور تخصصی بیمه باغات خرما، نه بیمه گر و نه بیمه گذار به صورت تخصصی عمل نکرده اند.

وی، اذعان داشت که، انجمن ملی خرما به دنبال این است که بیمه واقعی را برای باغات خرما اجرایی کند و قراربر این است که در سالجاری طرح هایی را آزمایشی اجرایی کنیم.

رشید فرخی تصریح کرد: دراین طرح بیمه گذار و بیمه گر به صورت حقیقی قیمت های خود را اعلام می کنند تا بتوانند یک بیمه حقیقی و گسترده را برای باغات خرما داشته باشند.

وی با اشاره به تفاهمات ایجاد شده با صندوق بیمه کشاورزی، ادامه داد: این احتمال وجود دارد که امسال باغدارهای بزرگ، باغات خود را به صورت حقیقی و با مقادیری که با صندوق به توافق می رسند بیمه کنند.

رییس انجمن ملی خرمای ایران ، با بیان اینکه شاید این موضوع بتواند در صنعت خرما به خصوص دربخش تولید راهگشا باشد، افزود: سالانه یک میلیون و دویست هزار تن محصول خرما در کشور تولید می شود وبعد از مصر دومین کشور تولید کننده  خرما در دنیا هستیم.

رشید فرخی، خاطرنشان کردکه بیمه محصولات کشاورزی بیمه ای است که باغداران به صورت تقریبی هرساله استفاده می کنند اما شاید نزدیک به 50 درصد از باغات خرما تحت پوشش بیمه باشند که هیچکدام هم حقیقی نیستند و با مقدار بسیار کمی بیمه می شوند و خسارت کمی هم دریافت می کنند.

وی، اظهارکرد: بیمه های بازرگانی هم تقاضاهایی داشتند و انجمن با شرکت های بیمه ای زیادی از جمله ایران، آسیا و ملت صحبت هایی کرده  که فعلا در دستور کار هیات مدیره این شرکت های بیمه ای قراردارد.

رییس انجمن ملی خرمای ایران، با اشاره به ریسک بالای بیمه محصولات کشاورزی، گفت: اگر دولت در صورت ورود بیمه های بازرگانی در حوزه بیمه محصولات کشاورزی در مقداری از سود و زیان این شرکت ها شریک شود شاید اینکار راحت تر عملی شود.

رشید فرخی ادامه داد: ریسک بیمه محصولات کشاورزی بسیار بالا است و وورد به این حوزه برای شرکت های بیمه بازرگانی سخت است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای