شناسه خبر : 15388

اختصاصی چابک آنلاین؛

سرپرست مدیریت امور مشتریان شرکت بیمه تجارت‌نو، بابیان اینکه "ماموریت اصلی شرکت متبوع وی در مدار مشتری مداری لحاظ شده است."، اظهارکرد: با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان و توسعه مدیریت ارتباط با مشتری این شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۰ مرکز تماس خود را راه اندازی کرده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، "فرزانه سلیمانی"،درگفت‌وگو با چابک‌آنلاین، گفت: رایج‌ترین مانع برسرراه عملکرد مبتنی بر مشتری مداری، در اصل، فقدان فرهنگ مشتری مداری سازمانی است وهنوز هم بیشتر سازمان‌ها غالباً برمبنای تمرکز برمحصول و فروش عمل می‌کنند.

وی،ادامه داد: به این ترتیب، مشتری مداری تنها دربخش‌های خاصی از قبیل بازاریابی، دراولویت قرار می‌گیرد درحالیکه برای پیاده‌سازی و اجرای یک استراتژی مشتری مداری، سازمان باید دارای فرهنگی هماهنگ با این مساله باشد.

سرپرست مدیریت امور مشتریان شرکت بیمه تجارت‌نو،معتقد است که مشتری مداری به ویژه در سازمان‌های خدماتی و به خصوص موسسات بیمه‌ ای،دارای نمود بیشتری است چرا که یکی از ویژگی‌های اصلی خدمات و تفاوت آن با محصولات فیزیکی، تفکیک ناپذیری آن است.

سلیمانی، توضیح داد: خدمات از ارائه دهنده آن جدا نیست پس بایداین فرهنگ در جای جای سازمان نهادینه  شود تا بتوان انتظار ارائه خدمات مطلوب را هم داشت .

وی،بیان کرد: شرکت بیمه تجارت‌نو سعی کرده تا ماموریت اصلی خود را درساختار شرکت بر مدار "مشتری مداری" لحاظ کند و با اولویت اهمیت به مشتری مداری ، اقدامات مختلفی را طراحی و راه اندازی کند.

سرپرست مدیریت امور مشتریان شرکت بیمه تجارت‌نو،طرح وام بیمه تجارت‌نو در راستای ارائه خدمات به مشتریان سازمانی و کارکنان آن‌ها، سیستم مدیریت خرده فروشی با هدف توسعه کانال توزیع و سهولت دسترسی مشتریان و افزایش ضریب نفوذ بیمه وراه اندازی مرکز تماس این شرکت از ابتدای سال 1400 را از جمله اقدامات مهم این شرکت با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان و توسعه مدیریت ارتباط با مشتری دانست.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای