شناسه خبر : 15206

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک کارشناس بیمه با بیان اینکه مدیران مجبورهستند براساس جهت گیری‌های سهامداران دربازارهای تعیین شده سرمایه گذاری کنند، افزود: باوجود اینکه بیمه مرکزی آیین نامه سرمایه گذاری تصویب کرده اما سهامداران بنابه پیش ذهنیتی که دارند حق بیمه را درآمد شرکت بیمه‌ای در نظرمی‌گیرند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"قاسم سوهانی" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: یکی ازمعضلات بزرگ صنعت بیمه این است که جامعه بانک و بیمه را درکنار هم می بیند و برای سهامداران اینگونه جا افتاده که بیمه همانند بانک تولید پول دارد.

وی تصریح کرد: زمانیکه حق بیمه ای وارد شرکت می شود، دیدگاه سهامداران این است که نقدینگی وارد شده قابل استفاده است و در اهداف مختلف مورد استفاده قرارمی گیرد و مشکلات مدیران شرکت ها ازهمین نقطه آغازمی شود.

سوهانی، با اشاره به توانگری مالی تعیین شده برای شرکت های بیمه ای، گفت: برای تعیین توانگری مالی بسیاری از پارامترها سنجیده می شود که بیمه مرکزی برروی آن نظارت دارد و این خود می تواند یکی ازعوامل جلوگیری ازاین مسئله باشد.

این کارشناس بیمه،ادامه داد: اگربه صورت های مالی شرکت های بیمه ای نگاه کنید متوجه می شوید که شرکت های بیمه ای از جهت نقدینگی و سرمایه گذاریها به سمت دلخواه سهامداران خود می روند.

سوهانی اذعان داشت که، تمامی این موارد باید نظارت شودتا سهامدارنتواند به وی فشاربیاورد زیرا سهامدارمدیر را وادارمی کند مطابق میل آنهاعمل کرده و یا مدیریت را واگذار کند.

این کارشناس صنعت بیمه  اظهارکرد: این موضوع تنها گریبانگیر صنعت بیمه نیست و بسیاری از صنایع با آن درگیر هستند، چرا مدیران باید تابع یکسری اصول غیر ازمواردی که در حیطه وظایف وی تعریف شده، باشند واگرعمل نکنند نمی توانند بمانند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای