شناسه خبر : 15166

اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس شعبه شرکت بیمه کارآفرین در شهرستان چالوس، با اشاره به شناخت عموم افراد از بیمه های اجباری، افزود: روی بیمه نامه های اجباری کار شده درنتیجه عموم افراد با آن آشنایی دارند اما افراد جامعه شناخت چندانی ازهمه بیمه نامه های اختیاری ندارند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"سعید اصغری" درگفت و گو با چابک آنلاین، افزود: به عنوان مثال درحال حاضر باتوجه به شرایط کنونی بیمه نامه کرونا وجود دارد اما تعداد بسیار کمی از افراد از وجود آن آگاهی دارند.

اصغری، با بیان اینکه تبلیغ و آگاهی دادن در زمینه بیمه با تبلیغات یک شرکت بیمه ای به نتیجه کافی نمی رسد، گفت: یک شرکت بیمه خصوصی توانایی اطلاع رسانی در سطح کشور را ندارد و بخشی از این کار به  صداو سیما بر می گردد.

وی، اذعان داشت که بیمه سازمانی خدماتی است ورسالت آن خدمت دادن به مردم است، این همکاری و تعامل باید دوسویه باشد، درگاهی وجود ندارد که مشتری ها از بخشنامه ها و آیین نامه ها آگاهی داشته باشند و این موارد باید به صورت عمومی به اطلاع عموم برسد.

رئیس شعبه شرکت بیمه کارآفرین در شهرستان چالوس، بیان کرد: بیشترین استقبال مردم در شهر چالوس به سمت بیمه نامه های بدنه اتومبیل و بعد از آن آتش سوزی است.

اصغری خاطرنشان کردکه، به دلیل آنکه در منطقه ساخت و ساز زیادی انجام می شود و سازمان نظام مهندسی در این منطقه بسیار فعال است بیمه نامه های مسئولیت به دلیل اجباری بودن از استقبال خوبی برخوردارهستند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای