شناسه خبر : 14951

مدیرعامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی کشور،این صندوق را جزو یکی از نیازهای مهم والزامی کشور برشمرد وگفت: ازآنجایی که ایران جزو۱۰ کشور اول حوادث طبیعی بوده و با وقوع حادثه زلزله بم بیشتر این نیاز در کل کشور احساس می‌شد، در دولت دوازدهم، بستر ایجاد این صندوق فراهم شد.

به گزارش چابک آنلاین، رضا کاظمی تصریح کرد:صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در اولین مرحله از فعالیت بیمه ای خود خسارات وارد به فیزیک ساختمان ناشی از حوادث غیر مترقبه زلزله ، سیل و برف را در بر می گیرد که در این موضوع می توان  شاهد سرفصل های همکاری مشترکی با پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی کشور باشیم.

رضا کاظمی تکلیمی، رئیس هیات عامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، این اظهارات را در دیداربا مهدی رهنما رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی کشور  بیان کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای