شناسه خبر : 14670

اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس شعبه شرکت بیمه دی در شهرستان خوی، یکی ازمهمترین چالش‌های شهرستان خوی را وابستگی سازمان‌ها و ادارات این شهرستان به مرکز استان عنوان کرد و افزود: این موضوع قدرت تصمیم گیری را از سازمان‌ها گرفته و در بلندمدت باعث آسیب اقتصادی به این شهر خواهد شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "فرشاد جعفرزاده" درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت: سهم عمده ای از حق بیمه تولیدی در استان مربوط به بیمه نامه های اجباری و بیمه نامه های گروهی در گروه بیمه نامه های درمان است که تصمیم گیرنده سازمان ها هستند.

رئیس شعبه شرکت بیمه دی درشهرستان خوی، با اشاره به فروش برخی از  بیمه نامه هایی که توسط افراد غیرمتخصص انجام می شود، افزود:به عنوان نمونه ، بیمه نامه های عمری که در روستاها به کارگران و کشاورزان فروخته می شوداطلاعات تکمیلی در خصوص این بیمه نامه ها در اختیار آنها قرار نگرفته و در نهایت هم این بیمه نامه ها سرانجامی نداشته اند.

وی تصریح کرد که، عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی با دستگاههای ناظروهمچنین سلیقه ای عمل کردن بعضی از سازمان ها  ازدیگر چالش هایی است که تمامی استان ها با آن درگیر هستند.

جعفرزاده با بیان اینکه تمایل مردم شهرستان بیشتر به سمت بیمه نامه های اجباری است، گفت: در سالهای اخیر تمایل به خرید بیمه نامه های عمر و حوادث به نسبت قبل بهتر شده است.

 

  • حسن اراسته

    سودسهام مرا کی میریزید مال من پست بانک هست پالایش نفت بندرعباس وتبریز

ارسال نظر

خدمات بیمه ای