شناسه خبر : 14395

اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس شعبه شرکت بیمه ما دراستان کرمان، اظهارکرد: مهمترین چالش استان کرمان خروج بیمه نامه‌های شرکت‌های پیمانکاری ازاین استان و صدور آن از تهران است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"امین فصیحی" درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت: شرکت های پیمانکاری که به دلیل انجام پروژه به استان کرمان می آیند بیمه نامه های خودرا از تهران تهیه کرده و بیمه نامه ها در استان متمرکز نمی شوند.

وی،با اشاره به مناطق حادثه خیز بسیاری که در استان کرمان وجود دارد، افزود: خسارت های بسیاری در این مناطق رخ می دهد که تاکنون راهکاری برای آن ارائه نداده است.

رئیس شعبه شرکت بیمه ما دراستان کرمان، خاطرنشان کردکه، سالیانه عوارضی از روی بیمه نامه های شخص ثالث کسر و به سازمان های مختلف پرداخت می شود و دلیل آن هم اصلاح  موارد این چنینی ذکر شده که منجربه کاهش خسارت شود.

فصیحی بیمه نامه های بدنه اتومبیل و مسئولیت را از بیمه های پرطرفداردر این شهرستان برشمردو گفت: بیمه نامه های بدنه اتومبیل به دلیل گرانی قطعات و قیمت خودرو با استقبال خوبی از سوی مردم روبرو شدند.

وی، تصریح کرد: پیش از تورم علاقه مردم به خرید بیمه نامه  عمرزیاد بود اما باتوجه به تورم و مشکلات معیشتی  که برای اشخاص ایجاد شده فروش آن کمی افت کرده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای