شناسه خبر : 14390

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه حذف ارز۴۲۰۰ تومانی به نفع تولید کننده و توسعه صنعت دارویی کشور است، افزود: مشروط براینکه این مبلغ عینا به سازمان های بیمه گر انتقال داده شود تا مردم بتوانند دارو را به همان قیمت سابق خریداری کنند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "مهدی زارعی" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: موادموثره ای که با ارز اولیه وارد می شود در بهترین شرایط حدود 30 درصد است و برخی داروها هم با مواد اولیه ایرانی تولید می شوند.

وی با بیان اینکه حدود 30 درصد مواد اولیه داروها وارداتی است، افزود: حذف ارز 4200 تومانی 30درصد قیمت نهایی دارو را شامل می شود و اگر قیمت این مواد اولیه 4 برابر شود قیمت دارو درحدود 1.2 برابر خواهد شد.

رئیس شورایعالی داروخانه داران تصریح کرد: حدود 97 درصد داروهای کشور تولید داخل هستند.

زارعی با بیان اینکه ارز 4200 تومانی بالاخره روزی باید حذف شود، ادامه داد: مشروط براینکه عینا به سازمان های بیمه گر انتقال داده شود تا مردم بتوانند دارو را به همان قیمت سابق خریداری کنند.

وی اذعان داشت که با حذف ارز 4200 تومانی دیگر قاچاق معکوس دارو وجود  نخواهد داشت.

عضوهیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه حذف ارز4200 تومانی به نفع تولید کننده و توسعه صنعت دارویی کشور است، افزود: این ارز همیشه یک ترمز برای توسعه و تحقیقات است زیرا محدودیت دارد و گاهی پرداخت نمی شود.

زارعی ادامه داد:اگراین مبلغ صادقانه به بیمه ها داده شود باعث می شود که بیمه ها پرداختی خوبی داشته باشند ودرصد بیمه ها به جای 30به 15 درصد کاهش یابد و حجم فرانشیز نیزکم شود و مردم داروهای خودرا به قیمت قبل خریداری می کنند.

رئیس شورایعالی داروخانه داران، گفت: این پول باید صرف تحقیق و توسعه درکشور شود و انگیزه ای برای تولیدکنندگان باشد تا بتوانند داروی با کیفیت بیشتری تولید کنند فقط باید مراقبت شود که دراین بین، مردم آسیب نبینند.

زارعی با بیان اینکه سازمان های بیمه گر پایه از نظر پرداخت به نسبت سال گذشته تاخیرات کمتری دارند، افزود: با پیگیریهای انجمن و همکاری دولت که به بودجه سازمان های بیمه گرکمک کرد تاخیردر پرداخت به 4 ماه رسیده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای