شناسه خبر : 14338

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک کشاورز نمونه پنبه بیان کرد که اگر شرکت بیمه‌ای باشد که خسارت را درست ارزیابی و به موقع پرداخت کند کشاورزان علاقه مند به بیمه کردن محصولات خود هستند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "محمد ابراهیم پیرزاده" درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت: به دلیل اینکه کارشناسی صندوق بیمه کشاورزی در ارزیابی خسارت را قبول ندارد، مزارع خود را بیمه نکرده است.

وی، بابیان اینکه برای مزارع پنبه هرگز از بیمه استفاده نمی کند، افزود که  مزارع گندم خود را بیمه می کرده که چون از نحوه پرداخت خسارت رضایتی نداشته دیگر ازبیمه استفاده نخواهدکرد.

این کشاورز نمونه پنبه خاطرنشان کرد که خسارت پرداختی برای زمینی که 6 تن برداشت گندم داشته درحدود 1.5 تن بوده که این مبلغ به کشاورز هیچگونه کمکی نمی کند.

پیرزاده اظهارکرد: مبلغ خسارت پرداختی باید 60 درصد خسارت باشد تا کمی ازهزینه های کشت برگردد اما با این مبلغ پرداختی از سوی صندوق، کشاورزان تمایلی به استفاده از بیمه ندارند.

 

  • بهزاد

    من پارسال خسارت سیل داشتم و کارشناس هیچ غرامتی برای من ثبت نکرده بود ،،بلخره با شکایت از صندوق کشاورزی ،موجب شد غرامت را از جیب شرکت و کارشناس خسارت پرداخت کنند همه این کم کاری ها مقصر کارشناسان بی تجربه هستن که غرامت پایین در منطقه در نظر میگیرن خوشبخانه این کارشناس بی تجربه بخاطر این اشتباهش امسال اخراج کردن

ارسال نظر

خدمات بیمه ای