شناسه خبر : 13996

اختصاصی چابک آنلاین؛

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد زمین های زیر کشت پنبه تحت پوشش بیمه هستند، افزود: بسیاری از کشاورزان از وجود بیمه مطلع نیستند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"ابراهیم هزارجریبی" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: حدود 10 درصد زمین های زیر کشت پنبه کشور تحت پوشش بیمه قراردارند که نشان دهنده عدم رغبت پنبه کاران  نسبت به بیمه کردن محصولات خود است .

وی با بیان اینکه بیمه نامه های موجود نیاز به تنوع و تغییر دارند، افزود: گاهی پرداخت خسارت به صورت کامل یا به موقع انجام نمی شود که انگیزه کشاورز را برای ادامه بیمه کم می کند زیرا در بعضی از سال ها سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی با تاخیر انجام می شود و صندوق بیمه نمی تواند به خوبی و به موقع خسارت ها را بپردازد.

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی  با بیان اینکه بیمه محصول پنبه چند گزینه ای است، ادامه داد: پنبه کار در حال حاضر با انتخا ب هر گزینه ای باید حق بیمه تمامی موارد آن گزینه را بپردازد اما اگر شرایطی فراهم شود که کشاورز بتواند گزینه 3 را انتخاب کند و برخی از موارد آن گزینه را که احتمال  رخ دادن آنها در منطقه فعالیت وی صفر است را از بیمه نامه حذف کند هم هزینه کشاورز و هم ضریب خطر کاهش می یابد.

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی بر ضرروت تبلیغات و اطلاع رسانی تاکید کرد و گفت: بسیاری از کشاورزان از وجود بیمه مطلع نیستند درنتیجه به سمت آن نخواهند آمد.

هزار جریبی اذعان داشت که امسال حدود 99 هزار هکتار محصول پنبه در سراسر کشور کشت شده  که نسبت به پارسال با افزایشی 20 درصدی روبرو بوده است و براساس پیش بینی ها در سال آینده نیز افزایش خواهد داشت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای