شناسه خبر : 14315

اختصاصی چابک آنلاین؛

دبیر انجمن خرمای ایران گفت:صندوق بیمه محصولات کشاورزی خیلی حالت بیمه گری ندارد و بیشتر یک صندوق حمایت از کشاورز است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "مقداد تکلو زاده" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: تولید خرمای کشور سالانه در حدود یک میلیون و دویست و هشتاد هزار تن است و ایران دومین کشور تولید کننده خرما در دنیا است.

وی با بیان اینکه از لحاظ  حجم صادرات خرما جزء سه کشور اول جهان هستیم، افزود: 6 استان جنوبی کشور که شامل استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، هرمزگان، بوشهر و خوزستان می شود تولید کنندگان عمده خرمای کشور به شمار می روند.

دبیرانجمن خرمای ایران خاطرنشان کرد: کشاورزبا یک مبلغ ناچیز محصول خودرا بیمه می کند و اگر خسارت ببیند دولت درصدی به آن مبلغ پایه اضافه کرده ومجدد به وی برمی گرداند مثل آنکه کشاورز یک سرمایه گذاری کوتاه مدت محدود انجام داده است.

وی با بیان اینکه خسارت زیاد یا کم باشد درهرصورت خسارت یکسانی به کشاورزپرداخت می شود، گفت: این اصلا سازوکاردرستی نیست وپیشنهادی که از سالیان گذشته داشتیم  این است که بیمه کشاورزان واقعی شود. 

دبیرانجمن خرمای ایران، ادامه داد: یعنی حق بیمه بیمه گر وواقعی شود و ازآن طرف هم خسارتی که به کشاورز وارد می شود واقعی در نظر گرفته شده و پرداخت شود.

تکلوزاده با اشاره به عدم تمایل شرکت های بیمه بازرگانی به حوزه کشاورزی، گفت: کشاورزی همانند بسیاری ازکسب و کارهای دیگر نیست وخطرهای خیلی زیادی نشات گرفته از محیط و تغیییرات اقلیمی ممکن است به محصولات آسیب برساند و کیفیت محصول را کاهش دهد.

وی افزود: صندوق بیمه محصولات کشاورزی تنها بیمه گر فعال دراین حوزه است که باتوجه به محدودیت ها وبودجه ای که وجود دارد واینکه برای بانک کشاورزی و صندوق توجیه اقتصادی ندارد با رویکرد حمایتی پیش می رود.

دبیرانجمن خرمای ایران اظهارکرد: مبلغی که برای خسارت پرداخت می شود مطابق با واقعیت ها نبوده و قیمت واقعی و روزبازار اصلا درنظر گرفته نمی شود وصندوق قیمت پایه خودرا درنظرمی گیرد.

تکلوزاده توضیح داد: پیشنهادانجمن به صندوق کشاورزی این بود که برآوردها درمورد اقلام مختلف خرما درمناطق مختلف کشورازلحاظ میزان تولید را واقعی کنند وقیمت واقعی محصول ازانجمن یا تشکل های مختلف استعلام گرفته شده وخسارت مبتنی برآن پرداخت شود. 

وی بیان کرد: بهترین کاراین است که بیمه های تجاری به این حوزه ورود کنند و این قضیه منوط به این است که دربیمه مرکزی جلسات کارشناسی متعددی برگزار شود وبیمه گران سازوکاردرست برای ورود به این حوزه را پیدا کنند.

دبیر انجمن خرمای ایران، ضمن اینکه بیش از 50 درصد نخیلات کشور بیمه هستند، افزود: بسیاری از نخل داران خرده مالک هستند وبرای پرداخت حق بیمه مشکلی ندارند اما وقتی آسیب می بینند بسیار متضررشده وخسارت خاصی دریافت نمی کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای