شناسه خبر : 14305

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت مزرعه آبزیان چشمه روشن، بیان کرد: از نحوه پرداخت خسارت توسط صندوق بیمه کشاورزی رضایت چندانی ندارد و به همین دلیل مزرعه خود را بیمه نخواهد کرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"علی اصغر فتحی" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: به دلیل عدم ارائه خدمات درست در زمان پرداخت خسارت از بیمه محصولات کشاورزی برای مزرعه خود استفاده نمی کند.

وی، با بیان اینکه از نحوه پرداخت خسارت  رضایت چندانی ندارد، افزود: مزرعه به طور معمول در فصل تابستان و گرما  دچار خسارت می شود بعد از اطلاع دادن به نماینده بیمه ، باید تلفات را دپو کرد تا نماینده بیمه برای ارزیابی بیاید.

مدیرعامل شرکت مزرعه آبزیان چشمه روشن اذعان داشت که، چندین روز طول می کشد تا نماینده بیمه بیاید و لاشه ماهیان درگرما پوسیده شده و محوطه را آلوده می کند و در آخرهم خسارت پرداختی ناچیز است.

فتحی،با اشاره به خسارت پرداختی بسیار ناچیز از سوی بیمه، اظهار کرد: از بیمه استفاده نمی کند زیرا خسارت پرداختی ارزش این همه دردسر را ندارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای