شناسه خبر : 14229

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک عضو هیات مدیره شرکت تعاونی آبزی پروران ساحل سایه خوش بندرلنگه، بیان کرد: مبلغ خسارت پرداختی به پرورش دهنگان بسیار ناچیز است و حتی هزینه‌های اولیه تولید را هم جبران نمی‌کند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "ابراهیم رهروان" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: ازعملکرد صندوق بیمه کشاورزی رضایت چندانی ندارد زیرا بیمه قوانین بسیار زیادی دارد و پرورش دهندگان را در هنگام عقد قرارداد به درستی توجیه نمی کند.!

وی با بیان اینکه مدت بیمه درحال حاضر 120 روزاست، افزود: مدت بیمه با توجه به اینکه میگو ها را یک دوره بیمه می کنند باید 150 روزه باشد تا یک دوره کامل تمام شود.

این پرورش دهنده نمونه میگوبا بیان اینکه مبلغ خسارت پرداختی به پرورش دهندگان بسیار ناچیز است، اظهارکرد: مبلغ خسارت حتی هزینه های اولیه تولید را جبران نمی کند.

رهروان با تاکید براینکه  در 40 هکتارمزرعه حدود 100 تن برداشت میگو دارد، گفت: بیمه خوب است درصورتیکه جوابگو باشد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای