شناسه خبر : 13999

اختصاصی چابک آنلاین؛ برگزاری همایش درصنعت بیمه از صنعت بانکداری مهمتر است

رئیس پژوهشکده بیمه،ضعف و فقدان گفت‌وگو را یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی در سطح خردو کلان برشمرد و گفت: نهادسازی یکی از الزامات گفتگو است وهمایش‌ها به عنوان نهادهای اصلی برای گفتگو در تمام دنیا مطرح هستند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، "حمید کردبچه"، در بیست و هفتمین همایش بیمه و توسعه که با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی به صورت آنلاین در حال برگزاری است، همایش بیمه و توسعه را یکی از قدیمی ترین همایش‌های کشور عنوان کرد وافزود: سه همایش در کشور با سابقه 30 ساله وجود  دارد که دو مورد آنها در حوزه بانک و دیگری در حوزه بیمه است که این امر،بستر مهمی برای طرح گفتگوی بین صنعتی، بین شرکتی و بین دولت و صنعت است.

به اعتقاد کردبچه، برگزاری همایش درصنعت بیمه از صنعت بانکداری مهمتر است چراکه در صنعت بیمه، نه تنها  33 شرکت بیمه ای  بلکه 80 هزار عضو شبکه فروش با مردم در ارتباط هستند.

رئیس پژوهشکده بیمه،با بیان اینکه "به دلیل شرایط،امسال گفتگوی همایش بیمه ، دوطرفه نیست، افزود: از سال گذشته اتفاق جدیدی در روند برگزاری همایش شکل گرفته که یکی از این موارد، معرفی چهره ماندگار و کتاب سال و دیگری کارمند شایسه سال است تا از این طریق زمینه لازم را برای گفتمان سازی که نیاز صنعت بیمه است فراهم شود.

وی، به موضوع همایش بیمه و توسعه سالجاری اشاره کرد و گفت: ریسک در صنعت بیمه موضوع جدیدی نیست و مدل کسب و کار بیمه توزیع ریسک است، اما ریسک نوظهور چندسالی است که در دنیا مطرح شده است.

کردبچه بیان کرد: صنعت بیمه به غیر از پوشش ریسک، کارکردهای دیگری مانند تامین و واسطه گری مالی دارد و نقش بیمه در تمام کشورها به عنوان یک بخش مهم در مجموع بخش های اقتصادی درخصوص توسعه اهمیت داردو افزودکه حتی بیمه در فقرزدایی هم نقش داردچراکه فعال بودن بیمه در یک جامعه ازسقوط بسیاری از بنگاه ها و بیکاری نیروی کار جلوگیری می کند.

رئیس پژوهشکده بیمه، جایگاه ریسک در صنعت بیمه را ویژه دانست و افزود: در سالهای گذشته، صنعت بیمه  با مجموعه‌ای از ریسک ها مواجه  بود که شرکت های بیمه در سراسر دنیا آنها را پوشش نمی دادند که از آنها به عنوان  ریسک های نوظهور یاد می کنند.

کردبچه، گفت: از مجموع 10 ریسک نوظهور شناسایی شده در دنیا، سه مورد آنها از سایر ریسک ها مهمتر است که شامل تغییر اقلیم و زیست محیطی، ریسک های ناشی از تغییر روند ها مثل فناوری اطلاعات و ریسک های سایبری  و ریسک های اپیدیمی ها و پاندمی ها است  که در همایش بیمه و توسعه امسال، هر سه این موارد  پوشش داده شده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای