شناسه خبر : 13975

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت بیمه حافظ، با بیان اینکه عملکرد صنعت بیمه در یکسال گذشته بسیار مثبت بود، افزود: صنعت بیمه دراین یکسال با جهش عملکردی بسیار مثبتی روبرو بوده که دریک دهه گذشته بی‌تکرار بود.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"جلال سلطانی" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: موضوعی که صنعت بیمه بسیار برروی آن متمرکز بود و شیوع ویروس کرونا آن را تشدید کرد بیمه الکترونیک بود که با حذف برگه بیمه نامه شخص ثالث، این جرات در صنعت بیمه ایجاد شد که در این مسیر حرکت کند.

وی، مهمترین اتفاق یکسال گذشته صنعت بیمه را الکترونیکی شدن بیمه نامه ها وتجهیزبه کدیکتا برشمرد و افزود: دیگر رشته های بیمه ای همچون باربری،آتش سوزی و عمر هم به سمت کد یکتا رفتند که این اتفاقی میمون در صنعت بیمه بود.

مدیرعامل شرکت بیمه حافظ ، با بیان اینکه عملکرد صنعت بیمه درزمینه نظارت بسیار خوب بوده، اظهار کرد: نظارت مداوم و لحظه ای بیمه مرکزی در شرکت هایی که در مسیر شرکت بیمه توسعه قرار گرفته بودند باعث شد که شرکت ها از این ورطه خارج شوند.

سلطانی ، تصریح کرد: در این سال مابین شرکت های بیمه ای به دلیل تغییر دبیرکل سندیکای بیمه گران اتحاد خوبی ایجاد شده که منجر به پیگیری هایی در سندیکا شده که تاکنون در صنعت بیمه بی سابقه بوده است.

وی،با اشاره به بحران هایی که دریکسال اخیر درکشوررخ داده،عملکرد صنعت بیمه را قابل دفاع دانست ویکی از نقاطی را که صنعت بیمه باید برروی آن متمرکز شودرا اصلاح آیین نامه توانگری مالی برشمرد و ادامه داد: این آیین نامه یکسری ایرادات ذاتی دارد و باید سریعا در مسیر درستی قرار بگیرد.

سلطانی با اشاره به نوسانات تورمی بالایی که در کشور وجود دارد، اظهارکرد: رشد بازارسرمایه به صنعت بیمه کمک بزرگی کرد و شرکت های بیمه ای سودهای خیلی خوبی را شناسایی کردند اما این موضوع  توجه صنعت بیمه را از عملیات فنی دور کرد که اتفاقی منفی برای صنعت است.

وی،خاطرنشان کرد که مشتریان صنعت بیمه هنوز نمی توانند نیازهای خودرا به از کانال های مرتبط به گوش این صنعت برسانند البته در سالی که گذشت صنعت بیمه  در زمینه کرونا عکس العمل سریع و خوبی را با پوشش هایی که تعریف کرد نشان داد.

مدیرعامل شرکت بیمه حافظ اذعان داشت که اگر بین نیاز مشتریان و محصولات موجود بیمه ای شکافی وجود دارد به این دلیل است که بخش طرح و توسعه شرکت های بیمه ای کمی کند هستند.

سلطانی درپاسخ به این سوال که آیا اراده ای به ایجاد تغییرات بنیادی درصنعت بیمه وجود دارد، گفت: این اراده حتما وجود دارد زیرا با اتفاقاتی که در دنیا در زمینه اینشورتک افتاده این موضوع را از یک اختیاربه یک اجبارتبدیل کرده و صنعت بیمه نمی تواند نسبت به تغییرات جهانی بی توجه باشد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای