شناسه خبر : 13632

اختصاصی چابک آنلاین؛

تعداد اعضای آسیب دیده بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در اثر حوادث شغلی سال گذشته به ۲۴.۶۸۶ مورد رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، این مقدار، نشان می دهد که تعداد عضو آسیب دیده سال 98 نسبت به سال ما قبل از ان  5,316 مورد بیشتر شده است.

تعداد اعضای آسیب دیده بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی  در سال 97 حدود  19.370   مورد بوده است.

در این بررسی مشخص شده که بیشترین آسیب دیدگی براثرحوادث شغلی سال گذشته، با 10.420 مورد مربوط به آسیب دست بوده است.

در رتبه های بعدی پا با رقم 6113 و سر با رقم 1337در رتبه های دوم وسوم قرار گرفته اند.

photo_2020-11-09_12-57-46

ارسال نظر

خدمات بیمه ای