شناسه خبر : 13593

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف اظهارکرد: درتفاهم نامه قید شده که یک میلیون وپانصدهزار نفر بافنده تا یکسال رایگان بیمه می‌شوند در ردیف بودجه سال ۹۹ تعریف نشده واین تفاهم نامه دچار ابهام است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"عبدالله بهرامی"درگفت وگوبا چابک آنلاین اظهارکرد: براساس تفاهم نامه ای که مابین مرکز ملی فرش ایران و صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستائیان منعقد شده، یک میلیون و پانصد هزار نفر به صورت رایگان تا یکسال تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند و 10 درصد از مبلغ حق بیمه را هم دولت به عنوان رایانه پرداخت می کند.

وی،ادامه داد:چه تضمینی وجود دارد که در چند سال آینده  بودجه این طرح در ردیف بودجه منظور شود و مبالغ پرداخت شده قالیبافان از بین نرود، از طرفی تا زمانی که بافنده کد نگیرد مشمول هیچ خدماتی نمی شود اما در حال حاضر بودجه ای برای اجرای این طرح وجود ندارد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدکنندگان  فرش دستباف اظهارکرد: در اینگونه قراردادها هیچ تعهدی وجودندارد و اگر دولت به دلایلی یارانه را به سازمان مربوطه پرداخت نکند هیچ چیزی را نمی شود مطالبه کرد.

بهرامی پیشنهاد داد که دولت به جای اینکه یک میلیون و پانصد هزار نفررا رایگان بیمه کند، بیمه 220 هزار نفری را که به صورت ناگهانی قطع کرده ادامه بدهد که 5 سال حق بیمه هم پرداخت کرده اند.

به گفته وی، درسال 93، بیمه  تامین اجتماعی حدود 250 هزار بافنده بعد از5 سال پرداخت حق بیمه قطع شدو پیگیری های اتحادیه و قالیبافان تاکنون به نتیجه ای نرسیده و تکلیف مبالغ پرداختی قالیبافان درآن 5 سال مشخص نشد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدکنندگان  فرش دستباف،معتقد است که تا زمانیکه ردیف بودجه ای برای طرحی وجود نداشته باشد با نوشتن یک تفاهم نامه تعهدی ایجاد نخواهد شد ویا با دوتا سه سال پرداخت، یارانه حمایتی به صورت ناگهانی قطع می شود به همین دلیل دیگر اعتمادی به اینگونه طرح ها وجود ندارد.

وی، باتاکید براینکه خدمات صندوق بیمه اجتماعی عشایر به نسبت هزینه ای که درازای یکسال از بافنده می گیرد خوب است، افزود: یک بافنده در سال، حدود 3میلیون و 600 هزارتومان به تامین اجتماعی می پرداخت که در صندوق باید در طول سال 820 هزار تومان بپردازد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای