شناسه خبر : 13536

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک مشاور حقوقی و وکیل دادگستری معتقد است که آموزش روسا و کارکنان شعب، مهمترین راه کاهش خسارت‌های تقلبی در وضعیت کنونی است و شرکت‌های بیمه‌ای باید این موضوع را با تشکیل واحد مستقل مرکب از پرسنل فنی و حقوقی خود به صورت جدی پیگیری کنند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری،"سید رضا کمالی سیدبیگلو"، در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین، اذعان داشت که  تقلب از سوی برخی از بیمه گزاران وجود دارد.

وی، گفت:برخی از بیمه گران آیین نامه و یا شیوه های شناسایی و برخورد در این خصوص را  برای کارکنان پرداخت خسارت خود ندارند.

این وکیل دادگستری، ادامه داد: زمانی که بین افراد فنی شرکت های بیمه ای در خصوص یک پرونده ای که به ابهام برخورد کرده، صحبت می شود معیارهایی وجود دارد اما کشف آن به تجربه افراد برمی گردد.

کمالی سیدبیگلو، تاکید کرد که برروی موضوع تقلب و خسارت بگیران حرفه ای بیمه ای در عمل کار تاثیرگذاری انجام نشده است.

این وکیل دادگستری، درخصوص راه های کاهش تقلب ها و تخلف های بیمه ای، گفت: با توجه به اینکه روسا و کارکنان شعب پرداخت خسارت به عنوان خط اول شناسایی خسارت های تقلبی حضور دارند، آموزش آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کمالی سیدبیگلو، ارائه موارد مشابه و برگذاری کارگاه هایی که به صورت موردی به روسای شعب و کارکنان پرداخت خسارت توضیح داده شود را مفید دانست.

وی،گفت: البته دستورالعلمل های سخت موجب  موجب نارضایتی بیمه گذران واقعی خواهد بود بنابراین جنبه ارشادی و توصیه ای موثر و کارآمدتر خواهند بود.

این مشاور حقوقی، تصریح کرد که شرکت های بیمه ای به‌طور معمول مکاتباتی را با یکدیگر داشته و جویای پروندهای تقلب هستند تا در بین خود یک لیست سیاه درآورند اما اگر یک لیست سیاه جامع از این افراد وجود داشته باشد خیلی کمک می کند .

کمالی سیدبیگلو،بااشاره به ماده 50 قانون بیمه شخص ثالث، گفت: این ماده از قانون بیمه شخص ثالث بسیار برای بخش حقوقی کارآمد بوده که با استناد به آن، شرکت های بیمه ای می توانندجلوی برخی از خسارت های تقلبی را بگیرند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای