شناسه خبر : 13155

اختصاصی چابک آنلاین؛

رییس شورای هماهنگی معاونان فنی سندیکای بیمه گران ایران، اعلام کردکه درآیین‌نامه ‌اصلاحی جدید، نظام اتکایی اجباری‌ موجود، شکل منصفانه‌تری به خود می‌گیرد ‌و‌کارمزد اتکایی اجباری‌ برابر با مجموع‌ هزینه‌های مصرف شده بیمه‌گر از جمله کارمزد و حق صدور پرداختی به شبکه فروش، کسر سهم عوارض و لحاظ کردن هزینه‌های‌کارشناسی ارزیابی ریسک متعادل واستاندارد سازی لازم در اتکایی اختیاری داخلی و خارجی نیز انجام خواهد شد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری،"محمد زاهدنیا" در گفت‌وگو با چابک آنلاین،فرمول دار کردن کارمزد اتکایی در مدل اتکایی نسبی و مازاد خسارت و انطباق پرداخت سهم اتکایی اجباری متناسب با موعد‌ وصول حق بیمه وحذف‌ شرط سقف خسارت‌ در تعهد اتکایی اجباری را  از دیگر ویژگی های آیین نامه اصلاحی در دست اقدام عنوان کرد.

وی افزود:به‌دنبال تایید و تصویب دستورالعمل مناقصات بیمه ای در شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران، بنا به پیشنهاد شورای معاونان فنی، اعضای کمیسیون مناقصات بیمه ای سندیکا بعنوان ارکان اجرایی آیین نامه مذکور انتخاب شدند.

به گفته وی،با رای گیری اخیر،مقرر شدکه احمد صفرزاده بعنوان رییس این کمیسیون و دبیران کارگروههای بیمه درمان،آتش سوزی،مهندسی و انرژی و مسئولیت سندیکا بعنوان اعضای کمیسیون امور اجرایی موضوع را بر عهده گیرند.

معاون فنی بیمه ایران و رییس شورای هماهنگی معاونان فنی سندیکای بیمه گران ایران، بیان کرد: نقطه نظرات معاونین فنی صنعت بیمه پیرامون اصلاحات آیین نامه بیمه های اتکایی (۷۶) به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و پیشنهاد نهایی لازم با مدنظر قرار دادن موارد اصلاحی عنوان شده معاونین فنی‌از طریق کارگروه بیمه های اتکایی سندیکا به شورا ارائه می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای